In het nieuws

Wsnp-verzoek via SB schuldsanering

Wsnp-verzoek via SB schuldsanering

Per 1 mei 2021 is het mogelijk om via de nieuwe Regeling Pilot Toevoeging een verzoek tot toelating Wsnp (PTW) in te dienen. Met deze nieuwe regeling kunnen burgers met problematische schulden op basis van een toevoeging (gefinancierde) rechtsbijstand een Wsnp-bewindvoerder inschakelen voor hulp bij het aanvragen van een wettelijke schuldsanering (Wsnp). Alle tot dusver ingediende Wsnp-verzoekenschriften die wij in behandeling hebben mogen nemen zijn met een positief resultaat afgerond. Alle betrokken partijen (zowel schuldenaar, hulpverleners en de Rechtbanken) zijn zeer content met onze betrokkenheid en expertise waarbij wij van toegevoegde waarde zijn. 

In feite kunnen verzoekers alleen in de Wsnp komen als zij te goeder trouw waren bij het ontstaan en onbetaald laten van de schulden. De rechtbank kijkt vooral naar schulden die in de afgelopen vijf jaar zijn ontstaan en er wordt beoordeeld of kan worden voldaan aan alle verplichtingen van de Wsnp, alleen dan kan de Wsnp eindigen met de zogenoemde "schone lei'. Met een beroep op de hardheidsclausule (art 288 lid 3 Fw) is het mogelijk om ondanks geen goede trouw tóch in de Wsnp te komen. Heeft u vragen of wilt u meer weten over de mogelijkheden? Benader ons gerust.