Wsnp

Wsnp

Bewindvoering Wsnp

De medewerkers van SB schuldsanering staan in het register van de Raad voor Rechtsbijstand ingeschreven als bewindvoerder. De wettelijke schuldsaneringsregelingsregeling natuurlijke personen (Wsnp) biedt aan mensen met een problematische schuldensituatie uitzicht op een schuldenvrije toekomst. Meer informatie over de Wsnp kunt u vinden op de website van bureau Wsnp: https://www.bureauwsnp.nl


Over SB schuldsanering

Aanvraag Wsnp

SB schuldsanering kan u helpen bij het aanvragen van een Wsnp-verzoek. Op basis van een toevoeging (gefinancierde rechtsbijstand) kunnen wij dit verzorgen, waarbij u enkel de laagst eigen bijdrage bent verschuldigd (per 1 januari 2022 € 214,-). In veel gemeenten worden deze kosten via bijzondere bijstand vergoed, zodat het financieel niets hoeft te kosten. 

Bijna alle Wsnp-zaken eindigt met de toekenning van de schone lei. Dit betekent dat bij een reguliere looptijd van drie jaar u schuldenvrij bent. Bij de Wsnp gelden wel regels waar u aan dient te voldoen. Er geldt een informatie- en inspanningsplicht. Ook indien u niet in staat bent om fulltime te werken is een Wsnp-traject zeker niet uitgesloten. Er wordt altijd gekeken naar uw maximale belastbaarheid en hier wordt ook rekening mee gehouden. 

U kunt bij ons terecht voor een gratis adviesgesprek en om uw mogelijkheden te bespreken. We denken graag met u mee, omdat we iedereen een schuldenvrije toekomst wensen. Het hebben van schulden betreft niet enkel het financiële plaatje, maar heeft ook invloed op toekomstperspectief, gezondheid en kwaliteit van leven. 

Als Wsnp-bewindvoerder zijn wij ook bevoegd om een zogenaamde artikel 285 Fw. verklaring af te geven die benodigd is voor een Wsnp-verzoek.  

Een eerste adviesgesprek is altijd gratis.